• Telefon:
    070- 317 19 62
  • E-post:
    sara@ottersten.com

Sara Ottersten är utbildad lärare i teckenspråk och svenska som andra språk. Hon är förstelärare i Borrby med ansvar för nyanlända elever bland annat. Hon har ett stort intresse för språkets funktion vid kommunikation och interaktion mellan människor. Sara är gift med Johan som arbetar som murare och plattsättare. Tillsammans har de fyra barn och bor i Borrby.

Top